Omsorgstandpleje

Randers kommunale tandpleje har dette tilbud om lindrende tandpleje for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje hos privat praktiserende tandlæger.

Det drejer sig typisk om ældre mennesker, der er i kontakt med hjemmeplejen, og som i forvejen har et stort behov for støtte.

Om tilbuddet gives, hænger sammen med den vurdering af ens muligheder for at klare sig selv, der foretages af visitatoren på ældreområdet. Det er ofte udslagsgivende, hvis man har brug for megen hjælp på bl.a. disse felter:

  • Personlig pleje
  • Spise og drikke
  • Bevægelse
  • Hukommelse
  • Kommunikation
  • Kronisk sygdom/handicap

Det er ikke ens økonomi eller aktuelle problemer med tænder eller tandproteser, der afgør, om man kan få tilbud om omsorgstandpleje.

Læs mere om Omsorgstandpleje under Tandplejen