Trivsel

Det betyder noget, hvordan du går og har det. Trivsel og mental sundhed handler om mange forskellige ting.

Det handler om:

  • at trives
  • at kunne udfolde sine evner
  • at kunne klare sig dagligdagens udfordringer
  • at kunne være sammen med andre mennesker
  • at kunne klare stress 

Dette kan du selv gøre

Det er vigtigt at have et stabilt søvnmønster og at spise varieret og sundt. 
Fysisk aktivitet gør, at du mentalt har det bedre. 
Jo mere fysisk aktiv du er, jo bedre får du det mentalt.
En god fornemmelse af kroppen er godt for dit velvære.

Fakta

Blandt 11-15-årige har 1 ud af 5 tre eller flere tegn på daglig dårlig mental sundhed og er kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn, føler sig uden for eller er pressede af skolearbejdet.

Mentale helbredsproblemer er årsagen til op mod 60 % af tilfælde af frafald på ungdomsuddannelser

Ca. 15% af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år

Samlet set udgør de mentale helbredsproblemer den største sygdomsbyrde blandt børn og unge (fra 1-24 år)
(Kilde: Sundhedsstyrelsen 2012)

I Region Midt  har 26% af unge kvinder mellem 16 og 24 år og 23% af alle mellem 16 og 19 år en dårlig søvnkvalitet. 
18% af unge mænd mellem 16 og 24 år har et usundt  kostmønster. 
(Kilde: Hvordan har du det? 2013)