Vederlagsfri fysioterapi

Kommunerne overtog 1. august 2008 finansierings- og myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Samtidig er ordningen udvidet med en ny patientgruppe (progressive lidelser).

Denne udvidelse betyder, at personer med en række fremadskridende sygdomme - der har udviklet en funktionsnedsættelse - får mulighed for holdtræning på et tidligere tidspunkt i deres sygdomsforløb.

Lægen skal henvise

Vederlagsfri fysioterapi kræver lægehenvisning. Ordningen er begrænset til de diagnoser, der fremgår af diagnoselisten (se bilag 2 i dokumentet ”Vederlagsfri fysioterapi”)

I Randers Kommune tilbydes vederlagsfri fysioterapi af:

  • Privatpraktiserende fysioterapeuter
  • Kommunens ni områdecentre
  • Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter Thors Bakke.

Vejledning om vederlagsfri fysioterapi

Fysioterapeutklinikker i Randers Kommune