Træning for ældre

Hvis man som pensionist eller efterlønsmodtager har behov for en individuel træningsindsats for at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, kan man henvende sig til aktivitetscentrenes terapeuter, aktivitetsledere eller den centrale visitationsenhed med henblik på visitation til vedligeholdende træning.

Den vedligeholdende træning har til formål at forhindre funktionstab og fastholde nuværende funktionsniveau.

Træningen tilrettelægges ud fra borgerens ressourcer, behov og aktive medvirken. Der udarbejdes et træningstilbud, hvis omfang og varighed løbende vurderes.

Træning på aktivitetscentre

Træningen foregår primært i aktivitetscentrene, og kan foregå individuelt eller på hold.

Hvis der i forbindelse med træningen anvendes materialer betales disse af borgeren.

Vedligeholdende træning kan være træning i balance, koordination, bevægelighed, muskelstyrke, almindelige daglige færdigheder, mentale funktioner som hukommelse, opmærksomhed, koncentration m.m.

Aktivitetscentrene oplyser gerne om de aktuelle tilbud om vedligeholdende træning.

Se endvidere Randers kommunes kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning.

Hvis ikke man selv kan klare transport til centeret, kan man henvende sig til personalet med henblik på visitation til kørsel.

Læs mere på ældreportalen

Læs mere om træning for ældre