Rehabilitering

Formålet med et rehabiliteringsforløb er at genoprette og vedligeholde det fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau hos patienten/borgeren og forhindre tilbagefald af sygdom. Forløbet er karakteriseret ved en koordineret, sammenhængende, tidsbegrænset og vidensbaseret indsats.

I Randers Kommune arbejder vi løbende på at udbygge vores rehabiliteringstilbud. 

Rehabiliteringstilbuddene udbydes af Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter Thors Bakke.

Vær opmærksom på, at du vil modtage indkaldelse til genoptræning via digital post.

Læs mere om de specialiserede rehabiliteringstilbud

KOL

Hjerte

Diabetes

Kræft

Senhjerneskade

Lænderyg