Genoptræning

Ved kommunalreformen 2007 overtog Kommunerne ansvaret for genoptræningen. I den forbindelse udarbejdede Randers Kommune følgende vision:

”Et kraftcenter for genoptræning i Randers Kommune der leverer en professionel, sammenhængende og effektiv genoptræning, som sikrer at borgeren hurtigst muligt igen er i stand til at mestre eget liv”.

Om genoptræning

Pr. 1. september 2012 har Randers Kommune besluttet at specialisere genoptræningen. Formålet med specialiseringen er, at sikre borgerne en optimal, effektiv genoptræning af høj faglig kvalitet. I Randers Kommune tilbydes borgerne ”frit valg” blandt de kommunale leverandører. Dette betyder, at man som borger selv kan vælge, hvor genoptræningen skal foregå blandt de kommunale centre som har specialiseret sig indenfor det aktuelle område. I Randers Kommune tilbydes genoptræning i Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter og i de 3 ældreområder.

Mere om genoptræning