Sundhedspuljen

Sundhedspuljen har til formål at støtte initiativer, der fremmer sundhed og trivsel for borgerne i Randers Kommune.

I 2016 og 2017 er der ingen midler i Sundhedspuljen.

Der gives støtte til lokale sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der må gerne være tale om nye og utraditionelle måder at arbejde med sundhed på.

Hvem kan søge?
Enkeltpersoner, grupper, foreninger og organisationer i Randers Kommune kan søge Sundhedspuljen.
Ansøgninger behandles løbende.

Retningslinier for ansøgning

 • Aktiviteten skal bidrage til at fremme borgernes sundhed og trivsel
 • Aktiviteten skal være lokalt forankret
 • Det ses gerne, at der er lokal medfinansiering til aktiviteten
 • Der gives ikke støtte til kommercielle formål
 • Der gives ikke støtte til drift
 • Der gives normalt ikke støtte til foreningens sædvanlige aktiviteter

Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektets navn
 • Kontaktperson (navn, telefonnummer, e-mail)
 • Ansvarlig for projektet (navn, adresse, telefonnummer, e-mail)
 • Hvor skal projektet gennemføres?
 • Hvornår skal projektet gennemføres? (start- og sluttidspunkt)
 • Beskrivelse af projektets baggrund og idé samt hvad der søges opnået gennem arbejdet
 • Beskrivelse af hvordan projektet tænkes gennemført i praksis - målgruppe, forudsætninger for deltagelse m.v.
 • På hvilken måde og til hvem oplyses om projektets resultat?
 • Hvad er budgettet for projektet? (Der gives f.eks. tilskud til løn, materialer og foredrag. Der gives ikke tilskud til inventar og andet udstyr.)
 • Hvis projektet bliver en succes, kan det så videreføres uden ekstraudgifter for kommunen? Hvis nej - Hvilke udgifter vil det medføre?

Ansøgninger behandles løbende og sendes til:

Randers Sundhedscenter
Biografgade 3
8900 Randers

eller sundhedscenter@randers.dk
Telefon 89 15 12 15

Herunder kan du se, hvem der har fået tilskud indtil nu.

Tilskud 2015

Tilskud bevilget fra Sundhedspuljen i 2015

Sundt – men sjovt

Erhvervsakademi Dania har fået tilskud til Sundt – men sjovt. Sund – men sjovt er et arrangement for 6. klasser i Randers Kommune. Formålet er at gøre eleverne bekendt med sjov motion.

Legeredskaber

Børnehuset Gudenådalen har fået tilskud til legeredskaber for at optimere bevægelsesglæden blandt vuggestue børn.

Bevægelsesfremmede lege på legepladsen

Viborgvejens Vuggestue har fået tilskud til rekvisitter, der fremmer børnenes bevægelsesglæde samt styrker børnenes motoriske og sansemæssige udvikling.

Bevægelsesredskaber

Børnehuset Gassum har fået tilskud til bevægelsesredskaber (madras og ribbe) til motorikrum.

Opvisning og work shop

Hørning Gymnastik forening har fået tilskud til opvisning og work shop i sportsakrobatik.

Bevægelsesredskaber

Spentrup Børnehave har fået tilskud til bevægelsesredskaber til et sundheds- og bevægelsesfremmende rum.

Tilskud 2014

Tilskud bevilget fra Sundhedspuljen i 2014

Jorden Rundt

Erhvervsakademi Dania har fået tilskud til Jorden Rundt event. Jorden Rundt er et arrangement for 6. klasser i Randers Kommune. Formålet er at gøre eleverne bekendt med motion gennem leg.

Velvære og afspænding – et aktivitetstilbud for socialt udsatte

SAM Foreningen har fået tilskud til projektet, hvor der laves et tilbud med afspændingssessioner. Øvelserne er et mix af yoga, pilates, qigong, massage og afspænding. Foreningen udbyder mange forskelligartede tilbud til socialt udsatte borgere.

Familieoplevelsesklub 2

Red Barnet Randers har fået tilskud til Familieoplevelsesklub 2, som er en natur og fisketur til Voer og/eller udflugt til Randers Naturcenter.

Tilskud 2013

Tilskud bevilget fra Sundhedspuljen i 2013

Eleverne på fortet

Erhvervsakademi Dania har fået tilskud til Eleverne på fortet, som er et arrangement for 6. klasser i Randers Kommune. Formålet er at gøre eleverne bekendt med motion gennem leg.

Kom godt i gang med sport

SMIFF har fået tilskud til initiativ til at starte idræt for ikke idrætsvante børn. Formålet er at lette målgruppens vej ind i idræts- og fritidslivet. Den grundlæggende ide er at introducere deltagerne for mange forskellige sportsgrene i løbet af en sæson, at skabe fællesskab mellem deltagerne og fastholde deltagerne i den efterfølgende sæson. 

Fodbold i børnehøjde

Dronningborg Boldklub har fået tilskud til Fodbold i børnehøjde – på tværs mellem forening og skole. Formålet er at inspirere drenge og piger i 5-6 års alderen til at spille fodbold i Dronningborgområdet.

Tilskud 2012

Tilskud bevilget fra Sundhedspuljen i 2012

DJ Jump and dance

Randers gymnastiske Forening har fået tilskud til frugt til deltagerne til DJ Jump and dance den 14. februar.

Motionsvenner for ældre

Frivilligværket har fået tilskud til projekt Motionsvenner for ældre. Formålet er at give ældre borgere, som ikke deltager i den etablerede ældreidræt, et tilbud om motion i hjemmet.

Energi til livet

Randers gymnastiske Forening har fået tilskud til projekt Energi til livet. Formålet er, at give det sidste lille skub eller hjælp til at ændre livsstil.

Frugt og grønt til IFO Cup

Idrætsfritidsordningen Randers har fået tilskud til frugt og grønt til tre IFO Cup stævner.

Sundhedsfremmende aktiviteter for udsatte

SAM-Foreningen har fået tilskud til aktiviteter for udsatte. Formålet er at tilbyde sociale aktiviteter og motion på tværs af kommunens institutioner og væresteder for socialt udsatte, med henblik på at udvikle brugernes sociale netværk og gavne deres generelle sundhedstilstand.

Allstyle Battle Contest vol. 2

ABC har fået tilskud til arrangement den 22. september. Formålet er at skabe en god og sund fritidsinteresse for børn og unge, som kunne have lyst til at begynde at danse break dance og alle andre forskellige stilarter.

Harmoni i indlæring igennem Aikido

Projektet har fået tilskud til harmoni i indlæring. Formålet er at bringe SFO-børn (2. og 3. klasses elever) i bedre kontakt med kroppen og derigennem opnå harmoni mellem krop og sind.

Julekalender applikation

FamilyKick har fået tilskud til julekalender applikation. Formålet med applikationen er at motivere børn og deres forældre til mere leg og bevægelse i hverdagen.

Tilskud 2011

Tilskud bevilget fra Sundhedspuljen i 2011

Sund Tennis for børn og ældre

Randers Tennisklub har fået tilskud til opstart af to projekter; Sund Tennis for børn og Sund Tennis for ældre. Sund Tennis for børn er et åbent tilbud til byens skoler/børn. Sund Tennis for ældre tager afsæt i minitennis, hvor der er god mulighed for at holde bolden i gang og dermed holde pulsen oppe i løbet af træningen.

Stjerneholdet

Spentrup Idrætsforening har fået 20 skridttællere til deres Stjernehold. Stjerneholdet er et kost og motionshold, der har forskellige temaer på programmet hen over sæsonen.

Elcykler

Jobcenter Randers har fået tilskud til indkøb af to elcykler. Jobcenteret vil søge at motivere medarbejderne til at benytte elcyklerne, når der er tale om kortere kørselsafstande i forbindelse med arbejdet.

Kroppen i spil

Tirsdalens Skole har fået tilskud til en ny indskolingsmodel med fokus på idræt og bevægelse i undervisningen. Det betyder, a alle elever har en daglig lektion i idræt/bevægelse placeret i 3. lektion, og at der arbejdes målrettet på at skabe mere bevægelse også i den ”boglige” undervisning.

Tilskud 2010

Tilskud bevilget fra Sundhedspuljen i 2010

Elevholds deltagelse i Fladbroløbet 2010

Rismølleskolen har fået tilskud til 57 elevers deltagelse i Fladbroløbet 2010.

Sæt Østervold i spil

Projekt Sæt Østervold i spil har fået tilskud til dækning af spilleplademateriale til arrangement 15.-17. september 2010. Fysisk oplevelsesspil hvor brikkerne er børnene selv. Arrangementet er for børnehaver og SFOer i Randers Kommune.

Bolde til at sidde på

Visitationsenheden har fået tilskud til tre bolde med ben til at sidde på. Boldene er et forsøg på at reducere rygsmerter og et muligt godt alternativ til at stå op eller sidde på en kontorstol hele dagen.

Stjerneholdet

Spentrup IF har fået tilskud til dækning af forplejning til opstart af deres projekt Stjernehold. Projekt Stjerneholdet er et 10 ugers kost- og motionskursus.

Foredrag om sundhed

Sønderhald Gymnastikforening har fået tilskud til dækning af udgifter til foredrag med Ann E. Knudsen.

Nikotinpræparater

Jobcenter Randers har fået tilskud til nikotinpræparater i forbindelse med rygestopkurser for medarbejderne.

Tilskud 2009

Tilskud bevilget fra Sundhedspuljen i 2009

Skridttællere

3F har fået tilskud til 60 skridttællere til kursister som led i at lave motionsplan for den enkelte kursist.

Område 8 og Spentrup/Møllevang har endvidere fået tilskud til skridttællere til medarbejdere.

Rekvisitter til brug for patientforening

Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Patientuddannelsen har fået tilskud til indkøb af energibolde, sitfit, "æg" og smovey samt instruktion af rekvisitterne, som kan lette kroniske patienters hverdag.

Et sundt liv - lystklub for kvindelige medarbejdere

Lindevænget/Dragonparken har fået tilskud til et projekt for overvægtige medarbejdere. Fokus på kost og motion kombineret med kognitiv adfærdsforståelse i forhold til selvforståelse af egne vaner og herefter støtte til ændring af handlemuligheder.

Skridttællere til 60-årige

DAI har fået tilskud til, at der i perioden 18. maj til 30. april kan udleveres fødselsdagsgaver til alle der fylder 60 år. Fødselsdagsgaven indeholder fødselsdagskort, skridttæller, folderen Gå dig i form - bliv ven med din skridttæller og en folder om Randers Sundhedscenter. Hvis fødselaren har en ægtefælle, samlever, god ven/veninde eller nabo, som de gerne vil gå sammen med, da de få udleveret to gaver.

Doktorparkløbet

Randers Freja Atletik & Triathlon har fået tilskud for at støtte det gode initiativ om at skifte juice ud med vand til alle de deltagende børn.

Store Tennisdage

Randers Tennisklub har fået tilskud til frugt og vand til børn under aktivitet.