Sundhedspolitik

Randers kommune har med Sundhedspolitikken 2014 lagt linjen for aktiviteter og prioriteringer på sundhedsområdet.

Sundhedspolitikken 2014 fokuserer på følgende punkter:

  • Randers i sund bevægelse
  • Borgere i trivsel
  • Lige muligheder for et sundt liv
  • Flere gode leveår
  • Teknologi og digitalisering

Læs Randers Kommunes Sundhedspolitik

Læs Randers Kommunes rygepolitik

Politiske visioner for sundhed

Visioner for sundhedsområdet - her er vi i 2021:

  • ​Praksisområdet, den kommunale sundhedsindsats, arbejdsmarkedsindsatsen og sygehusområdet opleves af borgerne og aktørerne som hinandens medspillere på borgernes præmisser.
  • Randers Kommune yder en differentieret indsats for at mindske uligheden i sundhed.
  • Randers Kommune ligger i den øverste tredjedel i regionens folkesundhedsundersøgelse.
  • Der er etableret et videns- og forskningscenter på sundhedsområdet i Randers.
  • Samarbejdsprojekter mellem Randers Kommunes sundhedsaktører og Randers Sygehus/Århus Universitet/Skejby har skabt nye virksomheder og nye arbejdspladser inden for sundheds-/velfærdsteknologi.

Læs sundhedspolitikken her

Begrundelse 

Borgerne tager ansvar for deres egen sundhed. Randers Kommune sætter fokus på at skabe større lighed i sundhed, dvs., at der er særligt fokus på at styrke eget-ansvaret i forhold til borgere i udsatte positioner.

En indsats på tværs af skole-/uddannelses-, arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet vil resultere i samlet større livskvalitet og færre udgifter.

Der skal sættes ind såvel i forhold til det somatiske som det psykiatriske område.

Randers ”går efter” viden og kompetenceløft på alle planer – sundhedsområdet er et logisk fokusområde.

Skal understøttes af bl.a.:          

Indsatsen fra Randers Kommune understøtter ”de gode vaner”, hvor børn og unge er i institutioner og skoler.

Sundhedscentret udgør et fortsat stærkt miljø omkring sundhedsaktørerne, der inspirerer hinanden til at prøve nyt/gå efter nye måder/mål.

I evt. sundhedshøjskolemodel skal der arbejdes for at skabe videns- og forskningsmiljø.

Der skal sikres for borgerne smidige og fagligt velfungerende overgange mellem de regionale og kommunale opgaveområder.

Ideerne i projekt ”Tjek dit helbred” skal udbredes til alle borgere.

Vi måler det sådan:                      

Der skal opstilles måltal, der kan tjekkes.