Hvad sker der med min journal, når jeg fravælger at min nye læge skal have den?

Journalen sendes til Sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen i regionen, hvorfra den kan rekvireres af din nye læge, hvis du på et tidspunkt måtte ønske dette.