Hvad der sker med praksis, når en læge dør?

Når der er tale om en enmandspraksis skal boet gøres op, hvilket kan tage et års tid. Der kan tilknyttes en vikar til praksis så længe. 

Hvis praksis sælges til ny ejer, får borgeren et brev fra regionen, hvor der står, at der nu er en ny læge i praksis.

Hvis man ikke ønsker denne konkrete læge, kan man uden gebyr skifte til en anden læge inden udgangen af den efterfølgende måned.