Rygepolitik

Randers Kommunes rygepolitik fastsætter regler for rygning blandt kommunens ansatte og folkeskoleelever, samt på fritids- og idrætsanlæg ved nyforpagtning. Læs mere nedenfor.

I Randers Kommune må rygning ikke foregå i arbejdstiden. Reglerne gælder også e-cigaretter

Randers Kommunes institutioner, bygninger, køretøjer, materiel og tilknyttede matrikler er røgfrie, dog således, at den enkelte arbejdsplads anviser en rygeplads på matriklen

Elever på Randers Kommunes skoler/institutioner må ikke ryge i den tid, de er på skolen eller i institutionen, heller ikke udenfor matriklen.

 Der må ikke sælges tobak på Randers Kommunes fritids- og idrætsanlæg (reglen træder i kraft ved nye forpagtningsaftaler eller forlængelse af eksisterende).

I dagplejehjem skal de primære lege og opholdsrum være røgfri hele døgnet. Hele hjemmet skal være røgfrit i arbejdstiden.

Byrådet tænker rygepolitikken som minimumspolitik, og lægger op til, at de respektive Lokal-MED drøfter om rygepolitikken på de relaterede arbejdspladser skal være mere vidtgående end den vedtagne rygepolitik. Det skal dog fortsat være muligt at ryge i overenskomst fastlagte pauser.