Skolebørn og sundhed

I 2010 blev Skolebørnsundersøgelsen gennemført for 8. gang. 4.922 elever i femte, syvende og niende klasse på 73 af landets skoler har deltaget.

I 2010 blev Skolebørnsundersøgelsen gennemført for 8. gang. 4.922 elever i femte, syvende og niende klasse på 73 af landets skoler har deltaget.

Rapporten er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed og beskriver børn og unges:

  • sundhedsadfærd
  • symptomer og skader
  • evne til at fungere i relation til familie, skole og kammerater
  • trivsel i skolen og i de nære omgivelser

Se hele undersøgelsen

Skolebørnsundersøgelsen udgør det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behavior in School-aged Children (HBSC) i Verdensundhedsorganisationen, WHO's regi. Studiet bygger på sammenlignelige undersøgelser af store repræsentative udsnit af 11-, 13- og 15-årige skoleelever med ca. fire års mellemrum i et stort antal lande.

Her kan du se hele rapporten Skolebørnsundersøgelsen 2010