Hvordan har du det 06-13

Befolkningsundersøgelsen, ”Hvordan har du det?”, beskriver sundhed, sygdom og livsstil blandt voksne (fra 16 år og opefter) i kommunerne i Region Midt. Den seneste sundhedsprofil er fra 2013.

Befolkningsundersøgelsen, ”Hvordan har du det?”, beskriver sundhed, sygdom og livsstil blandt voksne (fra 16 år og opefter) i kommunerne i Region Midt. Den seneste sundhedsprofil er fra 2013.

Tal fra "Hvordan har du det 06-13"

I Randers Kommune er der 19 % af de voksne, der ryger dagligt. I 2006 var der 29 %. Andelen af rygere i hjem med børn er 2 %.

Der er ca. 4.000 borgere i Randers Kommune, der drikker mere end 14/21 genstande om ugen (højrisikoforbrug af alkohol). 

Ca. 10.000 borgere i kommunen er fysisk inaktive. Der er 16 %, der ikke dyrker motion i fritiden.
75 % transporterer sig passivt til arbejde/uddannelse.

33.000 borgere i Randers Kommune er overvægtige (56 %).  

Randers Kommune ligger på en 12. plads (ud af 19 kommuner) med hensyn til sygdomsbelastning (fysisk sygdom). I 2010 lå kommunen på en 19. plads.