Etniske minoriteters sundhed

I Danmark er der lavet flere undersøgelser af befolkningens sundhedstilstand. Imidlertid er det fortrinsvis etniske danskere, der har deltaget.

I Danmark er der lavet flere undersøgelser af befolkningens sundhedstilstand. Imidlertid er det fortrinsvis etniske danskere, der har deltaget.

En undersøgelse, som retter et særligt fokus på etniske minoritetsgruppers sundhedsforhold, kan ses i boksen til højre.

Se rapporten Etniske minoriteters sundhed.