Borgernes sundhed

Sundhed og sundhedsvaner i Randers - vi undersøger sundheden hos borgerne i Randers Kommune.

Sundhed og sundhedsvaner blandt borgerne undersøges løbende. Undersøgelserne gennemføres bl.a. ved hjælp af spørgeskemaer.

Man afdækker f.eks., hvor stor en del og hvilke aldersgrupper af borgere, der ryger dagligt, eller hvor meget de motionerer. Der kortlægges også hvor mange borgere og hvilke grupper, der lider af livsstilssygdomme. Derigennem kan man planlægge sundhedsindsatser overfor forskellige borgergrupper, og man kan følge udviklingen i sundhed og livsstil hos befolkningen, når undersøgelsen gentages.

For at disse undersøgelser kan give et realistisk billede af borgernes sundhed, er det vigtigt, at de, der modtager et spørgeskema fra forskerne, støtter op om undersøgelserne ved at svare på spørgsmålene.

Læs mere om undersøgelserne

Du kan læse mere om forskellige befolkningsundersøgelserne i menuen nedenfor.

Hvordan har du det 06-13

Befolkningsundersøgelsen, ”Hvordan har du det?”, beskriver sundhed, sygdom og livsstil blandt voksne (fra 16 år og opefter) i kommunerne i Region Midt. Den seneste sundhedsprofil er fra 2013.

Tal fra "Hvordan har du det 06-13"

I Randers Kommune er der 19 % af de voksne, der ryger dagligt. I 2006 var der 29 %. Andelen af rygere i hjem med børn er 2 %.

Der er ca. 4.000 borgere i Randers Kommune, der drikker mere end 14/21 genstande om ugen (højrisikoforbrug af alkohol). 

Ca. 10.000 borgere i kommunen er fysisk inaktive. Der er 16 %, der ikke dyrker motion i fritiden.
75 % transporterer sig passivt til arbejde/uddannelse.

33.000 borgere i Randers Kommune er overvægtige (56 %).  

Randers Kommune ligger på en 12. plads (ud af 19 kommuner) med hensyn til sygdomsbelastning (fysisk sygdom). I 2010 lå kommunen på en 19. plads.

Skolebørn og sundhed

I 2010 blev Skolebørnsundersøgelsen gennemført for 8. gang. 4.922 elever i femte, syvende og niende klasse på 73 af landets skoler har deltaget.

Rapporten er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed og beskriver børn og unges:

  • sundhedsadfærd
  • symptomer og skader
  • evne til at fungere i relation til familie, skole og kammerater
  • trivsel i skolen og i de nære omgivelser

Se hele undersøgelsen

Skolebørnsundersøgelsen udgør det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behavior in School-aged Children (HBSC) i Verdensundhedsorganisationen, WHO's regi. Studiet bygger på sammenlignelige undersøgelser af store repræsentative udsnit af 11-, 13- og 15-årige skoleelever med ca. fire års mellemrum i et stort antal lande.

Her kan du se hele rapporten Skolebørnsundersøgelsen 2010

Etniske minoriteters sundhed

I Danmark er der lavet flere undersøgelser af befolkningens sundhedstilstand. Imidlertid er det fortrinsvis etniske danskere, der har deltaget.

En undersøgelse, som retter et særligt fokus på etniske minoritetsgruppers sundhedsforhold, kan ses i boksen til højre.

Se rapporten Etniske minoriteters sundhed.