"Ung uden røg"

Sundhedsteamet i Randers Sundhedscenter deltager i det nationale koncept "Rygning skod det nu" Projektet hedder "Ung uden røg"

Sundhedsteamet i Randers Kommune har fra februar 2013 – oktober 2015 kørt et projekt målrettet tobaksforebyggelse og rygestop på udvalgte skoler i kommunen. Projektet har modtaget midler fra Sundhedsstyrelsen til at skabe erfaring og ”best practice” på området. Med projektet har Sundhedsteamet sat fokus på forskellige måder at arbejde med ”røg” på.

Læs om Ung uden Røg i evalueringsrapporten her