Trivsel

Trivsel og mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress og om at indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Mental sundhed og trivsel er vigtige for, at vi som mennesker har en god sundhed.

Vision

Alle borgerne i Randers Kommune skal trives og gøres mentalt robuste, så de bedre kan magte de udfordringer livet giver.

Klik dig videre her på siden, hvis du vil vide mere om aktiviteter i Randers kommune.

 

Legepatrulje Social pejling Nu rykker vi!