Overvægt

Vejer dit barn for meget? Hvert 5. barn i Danmark vejer for meget. Og da overvægten er så udbredt, kan det være svært at se, om ens barn vejer for meget.

Derfor er det utroligt vigtigt at forældrene er opmærksomme, da det ellers kan have alvorlige konsekvenser i barndommen og senere i livet.

Vejer mit barn for meget?

Sundhedsstyrelsen har på deres hjemmeside en række råd til hvordan man ser om sit barn er overvægtigt. Rådene er:

  • Se på dit barn: Er det lidt for rundt? "Hvalpefedt er ofte starten på en overvægt, der kan blive værre med årene.
  • Hvis dit barn er lidt for rundt, er det en god idé at finde ud af, om barnet faktisk er overvægtigt. Du kan enten spørge jeres læge – eller du kan beregne barnets BMI (Body Mass Indeks) hos Sundhedsstyrelsen.
  • Se på barnets maveomfang og buksestørrelse. Svarer den nogenlunde til alderen? Vokser barnet hurtigt ud af livvidden i sine bukser? Tager det hurtigt på i vægt?
  • Se også på dig selv. Hvis du som forælder vejer for meget, har barnet større risiko for at udvikle overvægt. Både barnet og resten af familien kan undgå overvægt ved at få sundere vaner.

Du kan læse meget mere om børn og overvægt på Sundhedsstyrelsens kampagneside enletterebarndom.dk

Har du brug for at tale med nogle om dit barns overvægt, få flere gode råd eller andet, kan du kontakte Randers Sundhedscenter på telefon 89 15 12 15.

Gå til siden En lettere barndom

Nu rykker vi!